Bids: 6
hoaphat2010@5gi...   60.000đ
6:48:21

Bids: 0
   50.000đ
6:48:21

Bids: 0
   50.000đ
6:48:21

Bids: 0
   70.000đ
6:48:21

Bids: 0
   40.000đ
6:48:21

Bids: 0
   60.000đ
6:48:21

Bids: 0
   20.000đ
6:48:21

Bids: 0
   
6:48:21

Bids: 0
   10.000đ
6:48:21

Bids: 0
   40.000đ
6:48:21

Bids: 0
   20.000đ
6:48:21

Bids: 0
   180.000đ
6:48:21

Bids: 0
   500.000đ
7:18:21

Bids: 0
   90.000đ
7:18:21

Bids: 0
   75.000đ
30:48:21

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT
M.U@5giay
Phong ka@5giay
Sim 4G Dc500 chỉ nhận tin nhắn. Không nghe gọi dc nhen bồ. Gói cước Dc500 6th và 12th viettel đã ngừng sản xuất mới, sim ngoài thị trường đang ... Sim 4G viettel free 12th/5GB
M.U@5giay
winner đã nhận hàng NorthFace Lamington Sling Tablet
M.U@5giay
Winner đã nhận hàng NorthFace Lamington Sling Tablet
lk.cal@5giay
Cái này xài dcom hả bác, có kit trên sim chính nghe gọi đc ko Sim 4G viettel free 12th/5GB
Xem giao diện đầy đủ