Bộ bàn Opera và ghế baker

Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker
1 / 5
Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker
Bộ bàn Opera và ghế baker

Bộ bàn Opera và ghế baker

11.000.000đ


Các lựa chọn:
Bàn 1m4 và 4 ghế

CHất liệu gỗ Ash và cao su

Màu tự nhiên hoặc tùy chọn