Chân bàn chữ X

Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
1 / 6
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X
Chân bàn chữ X

Chân bàn chữ X

3.400.000 đ


Các lựa chọn:
Chân sắt sơn tĩnh điện

Mâm dày 5mm siêu nặng

Khung sắt đỡ mặt bàn (1200 x 600) mm

Hàng thùng vận chuyển dễ dàng