bàn trà gỗ D60 chân chữ nhật

bàn trà gỗ D60 chân chữ nhật
bàn trà gỗ D60 chân chữ nhật
1 / 2
bàn trà gỗ D60 chân chữ nhật
bàn trà gỗ D60 chân chữ nhật

bàn trà gỗ D60 chân chữ nhật

2.500.000đ


Các lựa chọn:
H45, D60 gỗ dày 3

Gỗ Ash màu tự nhiên