Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật

Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật
1 / 4
Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật
Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật

Bàn trà sofa mạ vàng PVD chữ nhật

4.590.000đ


Các lựa chọn:
Đá tự nhiên Cara

Chân inox 304 mạ vàng #pvd

1m-50 cao 45