Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng pvd


Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng pvd
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng pvd
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng pvd
1 / 3
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng pvd
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng pvd
Bàn trà sofa 2 tầng inox mạ vàng pvd

Các lựa chọn:
Bàn inox mạ #vàng

cao 47cm

đường kính 70cm

Đá volakas nhân tạo

#pvd