Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD

Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
1 / 9
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD
Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD

Bàn trà D90 inox CNC mạ PVD

3.800.000đ


Các lựa chọn:
Kính cường lực màu khói hoặc đá Ceramic các màu lựa chọn

inox CNC mạ vàng pvd

Đường kính D90