bàn trà oval inox mạ vàng PVD


bàn trà oval inox mạ vàng PVD
bàn trà oval inox mạ vàng PVD
1 / 2
bàn trà oval inox mạ vàng PVD
bàn trà oval inox mạ vàng PVD

Các lựa chọn:
inox 304 mạ vàng PVD

mặt đá nhân tạo có vân

1m-60