Bàn trà inox mạ vàng PVD 2 tầng đá đen tia chợp


Bàn trà inox mạ vàng PVD 2 tầng đá đen tia chợp
1 / 1

Các lựa chọn:
inox 304 mạ vàng PVD

đá tự nhiên đen vân tia chớp

1m-50