Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5

Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
1 / 5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5
Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5

Bàn trà 2 tầng inox mạ vàng PVD HX5

5.000.000đ


Các lựa chọn:
Inox mạ vàng

Đá Volakas nhân tạo

Đường kính 70cm

cao 49cm

#pvd