Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD

Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD
Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD
Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD
Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD
1 / 4
Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD
Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD
Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD
Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD

Bàn ăn Kenzo inox mạ vàng PVD

9.000.000đ


Các lựa chọn:
Bàn ăn 1m4-1m8

Kenzo inox mạ vàng PVD

Mặt đá tùy chọn