Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD

Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
1 / 5
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD
Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD

Bàn trà sofa đôi Bonny 2 mạ vàng hồng PVD

4.500.000đ


Các lựa chọn:
Bàn sofa mạ vàng hồng #PVD

Bàn nhỏ 50cm

Bàn lớn 65cm

Đá Moka hoặc kính cường lực

1 Mẹ + 1 con = 5000k

1 mẹ + 2 con = 7000k