Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc

Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc
Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc
Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc
Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc
1 / 4
Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc
Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc
Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc
Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc

Bàn trà đôi Bonny 3 inox mạ vàng chân 3 sọc

4.800.000đ


Các lựa chọn:
Bàn trà inox 304 mạ #vàng

Kính hoặc đá

D50 - D65

#pvd