Chân bàn đôi inox

Chân bàn đôi inox
1 / 1

Chân bàn đôi inox

1.000.000đ


Các lựa chọn:
Chân bàn đôi chữ nhật inox

được dùng kết hợp với nhiều loại mặt bàn hình chữ nhật 80x120cm