Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120

Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120
Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120
Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120
1 / 3
Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120
Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120
Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120

Chân bàn Tulip cho mặt d60-d120

1.000.000 đ


Các lựa chọn:
Cao 73cm , tấm đỡ 25x25, chân đáy tròn D45

Cho mặt d60-d120 đá,kính,gỗ

Chân sắt sơn tĩnh điện

#tulip