Chân bàn Twist cho mặt đá 2m

Chân bàn Twist cho mặt đá 2m
Chân bàn Twist cho mặt đá 2m
Chân bàn Twist cho mặt đá 2m
Chân bàn Twist cho mặt đá 2m
1 / 4
Chân bàn Twist cho mặt đá 2m
Chân bàn Twist cho mặt đá 2m
Chân bàn Twist cho mặt đá 2m
Chân bàn Twist cho mặt đá 2m

Chân bàn Twist cho mặt đá 2m

2.500.000 đ


Các lựa chọn:
Gỗ tần bì - ash

Cho mặt bàn kích thước 2m-1m