Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn

Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
1 / 9
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn
Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn

Chân bàn Concorde cho mặt đá tròn

2.000.000đ


Các lựa chọn:
Cho mặt bàn 1m-1m3

gỗ ash

#dinner_table
Mặt đáy 1 d69cm
Mặt đáy 2 d82cm
Cao 73cm

Chân bàn tròn