Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi


Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
1 / 3
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn cho nhà bạn nào có sẳn mặt bàn kính hay gỗ hay đá ..........

Kê lên dán keo 2 mặt là xài

Chất liệu gỗ sồi

Dành cho các mặt bàn tròn đường kính 1m đến 1m4

#chan_ban