Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi


Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
1 / 3
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi
Chân bàn Concorde tròn gỗ sồi

Các lựa chọn:
Chân bàn cho nhà bạn nào có sẳn mặt bàn kính hay gỗ hay đá ..........

Kê lên dán keo 2 mặt là xài

Chất liệu gỗ sồi

Dành cho các mặt bàn tròn đường kính 1m đến 1m4

#chan_ban