Chân bàn ăn gỗ sồi


Chân bàn ăn gỗ sồi
Chân bàn ăn gỗ sồi
1 / 2
Chân bàn ăn gỗ sồi
Chân bàn ăn gỗ sồi

Các lựa chọn:
Khung gỗ sồi

Phù hợp mặt đá hay gỗ kích thước 1m4 đến 1m8

Thiết kế phù hợp lọt lòng 4 ghế #Grace

#dinner_table