Chân bàn ăn gỗ cao su


Khung gỗ cao su

Phù hợp mặt đá hay gỗ kích thước 1m2 đến 1m4