Bàn trà tròn concorde mặt đá

Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
1 / 12
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá
Bàn trà tròn concorde mặt đá

Bàn trà tròn concorde mặt đá

1.200.000đ


Các lựa chọn:
Mặt đá đen vân mây
Chân gỗ ash màu tự nhiên hoặc nâu nhạt

Cao 45cm

Mặt đá

D60cm 1200k

D70 1400k

D80 1600k