Chân bàn trà Concorde

Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
1 / 7
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde

Chân bàn trà Concorde

1.200.000đ


Các lựa chọn:
Gỗ sồi

Chân màu tự nhiên hoặc cánh gián

Chân mộc chưa sơn -300k

#chân_bàn

Thích hợp cho kích thước mặt bàn

80-40 : vừa đủ >>>>>> không đẹp

90-45 : tạm ổn

100-50: đẹp

110-60 : đẹp

120-60 : đẹp