Chân bàn trà Concorde


Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
1 / 4
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Gỗ sồi

Chân màu tự nhiên hoặc cánh gián

Chân mộc -300k còn 1200k

#chân_bàn