Chân bàn trà Concorde


Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
1 / 6
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde
Chân bàn trà Concorde

Các lựa chọn:
Gỗ sồi

Chân màu tự nhiên hoặc cánh gián

Chân mộc -300k còn 1200k

#chân_bàn

Thích hợp cho kích thước mặt bàn

80-40 : vừa đủ >>>>>> không đẹp

90-45 : tạm ổn

100-50: đẹp

110-60 : đẹp

120-60 : đẹp