Bàn Concorde 1m6 kết hợp ghế Collins chân bọc đồng


Bàn Concorde 1m6 kết hợp ghế Collins chân bọc đồng
Bàn Concorde 1m6 kết hợp ghế Collins chân bọc đồng
1 / 2
Bàn Concorde 1m6 kết hợp ghế Collins chân bọc đồng
Bàn Concorde 1m6 kết hợp ghế Collins chân bọc đồng

Các lựa chọn:
Bộ bàn ăn 1m6 và 4 ghế

Mặt đá và gỗ ash