Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m


Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
1 / 3
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân gỗ ash

Dành cho mặt bàn 1m6-1m8

Chịu được tải trọng lớn 160kg

#howard