Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m

Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
1 / 5
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m
Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m

Chân bàn Howard X1 cho bàn 1m6-2m

3.000.000đ


Các lựa chọn:
Chân gỗ ash

Dành cho mặt bàn 1m4 3000k

Cho mặt bàn 1m6 trở lên 3500k

Chịu được tải trọng lớn 160kg

#howard

#dinner_table