Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3

Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3
Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3
Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3
1 / 3
Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3
Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3
Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3
Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3
1 / 1

Bàn chữ nhật 1m4/1m6 mở rộng 2m/2m3

12.000.000đ 17.000.000đ


Các lựa chọn:
Bàn mặt trắng và xanh

1m4 mở rộng 2m

1m6 mở rộng 2m3

Trọn bộ 1 bàn + 6 ghế = 17tr