Chân bàn Opera cho bàn 1m4

Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
1 / 6
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4
Chân bàn Opera cho bàn 1m4

Chân bàn Opera cho bàn 1m4

2.000.000 đ


Các lựa chọn:
Chân bàn Opera cho bàn 1m4-80

Gỗ cao su 2000k

Gỗ Ash 2800k