Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4

Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
1 / 6
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4
Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4

Bàn mở rộng 1m1 thành 1m4

5.500.000đ


Các lựa chọn:
Bàn mở rộng

1m1 thành 1m5

Ngang 75, cao 75

mặt đá ceramic chống trầy xước