Bàn Baxter 2m2-1m1


Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
1 / 7
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1
Bàn Baxter 2m2-1m1

Các lựa chọn:
Bàn Baxter

Bàn Baxter là một chiếc bàn có chân hình trụ với các kích thước khác nhau, được làm bằng kết cấu MDF trên là mặt đá tự nhiên, phủ đồng thau hoặc gỗ sơn giả cổ.

Đá tự nhiên + chân gỗ ash sơn nhũ vàng