Chân bàn Tulip mạ vàng


Chân bàn Tulip mạ vàng
Chân bàn Tulip mạ vàng
Chân bàn Tulip mạ vàng
Chân bàn Tulip mạ vàng
1 / 4
Chân bàn Tulip mạ vàng
Chân bàn Tulip mạ vàng
Chân bàn Tulip mạ vàng
Chân bàn Tulip mạ vàng

Các lựa chọn:
Chân bàn Tulip mạ vàng

Chiều cao 72cm

Thích hợp làm bàn góc,bàn cafe,bàn ăn 4 người

#dinner_table