Chân bàn trà sofa 3 cạnh

Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
1 / 7
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh
Chân bàn trà sofa 3 cạnh

Chân bàn trà sofa 3 cạnh

650.000đ


Các lựa chọn:
Chất liệu gỗ ash

Phù hợp mặt bàn 55-80cm

cao 43cm

#chan_ban