Bàn trà sofa hay bàn học cho baby


Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
1 / 5
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby
Bàn trà sofa hay bàn học cho baby

Các lựa chọn:
Gỗ ash đường kính 60,chân sắt hairpin sơn tĩnh điện cao 43cm

Lấy cảm hứng từ chiếc khiên của Captain American đã làm ra chiếc bàn