Bàn trà có hộc


Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc
1 / 5
Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc
Bàn trà có hộc

Các lựa chọn:
Bàn trà có hộc

Kích thước như hình ảnh

Thùng 21kg có hướng dẫn sử dụng ,phụ nữ dễ dàng lắp ráp