Bàn trà sofa có hộc


Bàn trà sofa có hộc
Bàn trà sofa có hộc
Bàn trà sofa có hộc
Bàn trà sofa có hộc
1 / 4
Bàn trà sofa có hộc
Bàn trà sofa có hộc
Bàn trà sofa có hộc
Bàn trà sofa có hộc

Các lựa chọn:
D50 h40

Hộc gỗ cao su sơn trằn

Chân sơn nhũ vàng

Mặt đá d50 tia chớp, đá tự nhiên