Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu


Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
1 / 9
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu
Bộ bàn học gỗ Óc Chó nhập khẩu

Các lựa chọn:
Thông số sản phẩm Bộ bàn ghế bằng gỗ óc chó nhập khẩu

Kích thước bàn: 60 x 60 x 50cm

Khối lượng: 8.5kg

Khả năng chịu lực: 80kg

Kích thước ghế: 26 x 26 x 26cm

Khối lượng: 1.8kg

Khả năng chịu lực: 80kg