Khay Gỗ Óc Chó để bánh


Khay Gỗ Óc Chó để bánh
Khay Gỗ Óc Chó để bánh
Khay Gỗ Óc Chó để bánh
Khay Gỗ Óc Chó để bánh
1 / 4
Khay Gỗ Óc Chó để bánh
Khay Gỗ Óc Chó để bánh
Khay Gỗ Óc Chó để bánh
Khay Gỗ Óc Chó để bánh

Các lựa chọn:
#decor

Khay đựng bánh làm bằng gỗ óc chó . Mang đến sự tinh tế sang trọn trên bàn ăn .