Tượng Phật Ngồi Màu Đồng


Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
1 / 5
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng
Tượng Phật Ngồi Màu Đồng

Các lựa chọn:
#decor

Tượng Phật Thích Ca theo phong cách Phật Giáo Thái Lan.

Tượng sơn màu đồng dùng để trên kệ hoặc trang trí trong phòng khách....