Bộ Tượng Chiến BInh La Mã


Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
1 / 5
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Bộ Tượng Chiến BInh La Mã
Tương chiến binh La Mã . Dùng trang trí phòng khách, quán cadfe, bàn làm việc

Tượng cao 29cm