Loa Bluetooth gỗ óc chó


Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó
1 / 5
Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó
Loa Bluetooth gỗ óc chó

Các lựa chọn:
#decor

Loa được làm thủ công từ gỗ óc chó mỹ và đồng .

Công suất 3w x 2...