Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng

Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng
Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng
Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng
1 / 3
Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng
Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng
Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng

Chân bàn chữ X sơn nhũ vàng

3.500.000đ


Các lựa chọn:
Chân X cho mặt bàn

1m2 cho mặt 1m4

1m35 cho mặt 1m6

1m5 cho mặt 1m8

Ngang 60