Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế

Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
1 / 8
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế
Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế

Bộ bàn Concorde trắng sứ cao cấp và 6 ghế

15.000.000đ


Các lựa chọn:
Bàn mặt đá trắng sứ : 1m8-90 dày 18mm

Ghế và khung bàn gỗ Ash

mặt nệm bọc màu theo yêu cầu: vải hoặc simili giả da