Bộ bàn Concorde 6 ghế Ventura


Bộ bàn Concorde 6 ghế Ventura
Bộ bàn Concorde 6 ghế Ventura
1 / 2
Bộ bàn Concorde 6 ghế Ventura
Bộ bàn Concorde 6 ghế Ventura

Các lựa chọn:
Bàn 1m4-80

Ghế Ventura simili hoặc vải tùy chọn

Gỗ ash