Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80

Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80
Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80
Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80
1 / 3
Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80
Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80
Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80

Bàn ăn gỗ Concorde 1m8/80

7.500.000đ


Các lựa chọn:
Gỗ ash

Kích thước 1m8-80-4cm