Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima

Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
1 / 4
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima

Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima

13.800.000 đ


Các lựa chọn:
Ghế Hiroshima gỗ ash hàng chuẩn Xuất Khẩu

Bàn Concorde mặt đá trắng sứ khung gỗ ash

bàn 1m4 + 4 ghế : 10.700k

bàn 1m6 + 6 ghế : 13.800k