Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima

Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
1 / 4
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima
Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima

Bộ bàn Concorde và ghế Hiroshima

13.800.000đ


Các lựa chọn:
Ghế Hiroshima gỗ ash hàng chuẩn Xuất Khẩu

Bàn Concorde mặt đá trắng sứ khung gỗ ash

bàn 1m4 + 4 ghế : 10.700k

bàn 1m6 + 6 ghế : 13.800k