Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy

Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
1 / 10
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy
Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy

Bộ bàn ăn chữ X và ghế Enjoy

8.900.000đ


Các lựa chọn:
Chân bàn chữ X sắt la nguyên tấm 5ly tĩnh điện

Ghế Enjoy bọc giả da cao cấp dày, chân sắt dày 2ly sơn tĩnh điện bóng

Ghế nhiều màu sắc

Bàn mặt đá bóng hoặc nhám nhiều màu sắc