Bàn ăn Latus và ghế Neva


Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
1 / 13
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva
Bàn ăn Latus và ghế Neva

Các lựa chọn:
Bộ bàn #ghế_gỗ_sồi

Bàn #Latus kết hợp ghê #Neva có tay hoặc không tay

1.Bàn Latus kích thước 1m4,1m6,1m8 giá: 5500k/6500k/7500k

2.Ghế Neva không tay 1600k/c .Ghế Neva có tay 1500k/c

3 Nệm thêm: 100k/c

4.Màu sắc : Màu nâu walnut hoặc màu sồi tự nhiên