Bàn Latus gỗ sồi tinh tế


Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
1 / 6
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
Bàn Latus gỗ sồi tinh tế
1m4 giá 5500k

1m6 giá 6500k

1m8 giá 7500k

- Cao 75cm

- Rộng 80cm#s10

Chất liệu gỗ sồi - ash có 2 màu tự nhiên và nâu cánh gián