Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng


Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
1 / 4
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng

Các lựa chọn:
Làm bằng gỗ Walnut ( gỗ óc chó)
Đồng mạ vàng
Hàng nhập khẩu