Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng

Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
1 / 4
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng
Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng

Chim gỗ Walnut khui bia mạ vàng

600.000đ


Các lựa chọn:
Làm bằng gỗ Walnut ( gỗ óc chó)

Đồng mạ vàng

Hàng nhập khẩu