Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4

Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
1 / 5
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4
Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4

Ghế băng gỗ walnut Sage 1m4

4.500.000đ


Các lựa chọn:
Chất liệu gỗ walnut

Dài 1m4

Ngang 40

Cao 45