Ghế Neva gỗ walnut


Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
1 / 13
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut
Ghế Neva gỗ walnut

Các lựa chọn:
Làm từ gỗ óc chó

Tên quốc tế Neva light

Dimensions: W47 x D51 x H79 cm

Bạn có thể đặt thêm nệm simili tùy chọn giá +100k