Ghế Neva có tay gỗ sồi


Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi
1 / 3
Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi
Ghế Neva có tay gỗ sồi

Các lựa chọn:
Ghế #Neva thiết kế rất đẹp

Chất liệu gỗ sồi

Màu sắc Walnut hoặc light oak#s5